Monika Dawid-Sawicka

Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce

Badania rynku pracy od wielu lat wyraźnie pokazują skalę niedopasowania kompetencyjnego. Co wniosła ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji? Czy jej w...

Stay alive – czyli o kompetencjach

Ponad 20 lat temu Claudio Fernandez – Araoz, pracujący ówcześnie w branży executive search, ma znaleźć kierownika dla niewielkiego browaru należącego...

O tutoringu słów kilka

Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem podopiecznego, trafnie rozpoznać jego potencjał, pomóc w odkryciu i rozwinięciu tal...

Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego był jednym z największych badań rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyniki badań pozwoliły na bieżąco śledzić ...

Jak uczyć organizację się uczyć

Moje rozmowy z Anną Borzeszkowską coraz częściej dotyczą tego, jaki potencjał ma nasz umysł. Jak pozwala nam przekroczyć to, co w pierwszym momencie wyd...