Monika Dawid-Sawicka

O tutoringu słów kilka

Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem podopiecznego, trafnie rozpoznać jego potencjał, pomóc w odkryciu i rozwinięciu tal...

Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego był jednym z największych badań rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyniki badań pozwoliły na bieżąco śledzić sytu...

Jak uczyć organizację się uczyć

Moje rozmowy z Anną Borzeszkowską coraz częściej dotyczą tego, jaki potencjał ma nasz umysł. Jak pozwala nam przekroczyć to, co w pierwszym momencie wyd...

FRIS: zbadaj myśli

Najnowszy numer kwartalnika "Europa dla aktywnych" wydawany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Opowiadam w nim o FRIS i o tym jak poznanie swojego s...

Spotkania HR

Osiem ważnych wydarzeń, licznie przybyli przedstawiciele działów HR oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń. Tym jednym zdaniem najlepiej można podsumowa...