O mnie

 

Kilkunastoletnia współpraca warsztatowa z firmami z obszaru sprzedaży, finansów, FMCG, obronności czy administracji, ale także z osobami indywidualnymi – rozwijającymi swoją karierę zawodową, osobami z niepełnosprawnością czy sportowcami – dała mi szerokie spojrzenie na rynek pracy.

Swoją wiedzą dzielę się przygotowując artykuły i opracowania dotyczące rynku pracy i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Moje teksty znajdziesz w miesięcznikach branżowych oraz w dziale Prasówka. Swoim doświadczeniem dzielę się z uczestnikami studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej.

Stwarzam też przestrzeń do dyskusji. Organizowane przeze mnie debaty biznesowe i konferencje są okazją do wymiany myśli, poglądów i trendów w obszarze rozwoju osób, firm i rynku pracy. Jestem pomysłodawczynią największego spotkania dyrektorów HR – HR Directors Summit.

Jestem coachem akredytowanym przez ogólnoświatową organizację International Coach Federation na poziomie na poziomie PCC – Professional Certified Coach. Ukończyłam Szkołę Coachów „The Art and Sience of Coaching”. Prowadzi ją uznany światowy instytut kształcenia coachów Erickson Coaching International z Vancouver we współpracy z Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jestem też certyfikowanym trenerem narzędzia diagnostycznego Stylów Myślenia i Działania FRIS, .

Od 2017 roku jestem autorką portalu EPALE zajmującego się rozwojem dorosłych przy KE. Byłam także członkiem zespołu realizującego największego w Europie środkowo wschodniej badania rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego.

Nie potrafię usiedzieć w miejscu, ciągle się rozwijam. Jestem absolwentką politologii na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania oraz MBA.