O mnie

Mój związek z branżą HR jest już pełnoletni. Kilkunastoletnia współpraca warsztatowa z firmami z obszaru sprzedaży, finansów, FMCG, obronności czy administracji, ale także z osobami indywidualnymi – rozwijającymi swoją karierę zawodową, osobami z niepełnosprawnością czy sportowcami – dała mi szerokie spojrzenie na rynek pracy.

Przygotowuję autorskie sesje wspierające rozwój zawodowy i świadomość kadry kierowniczej. Pomagam wzrastać – firmom, zespołom i pracownikom.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się przygotowując artykuły i opracowania dotyczące rynku pracy, innowacyjności, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i zaangażowania. Moje teksty znajdziesz w miesięcznikach branżowych oraz w dziale Prasówka.

Stwarzam też przestrzeń do dyskusji. Organizowane przeze mnie debaty biznesowe i konferencje są okazją do wymiany myśli, poglądów i trendów w obszarze rozwoju osób, firm i rynku pracy. Jestem pomysłodawczynią największego corocznego spotkania dyrektorów HR – HR Directors Summit, które odbywa się od 2010 roku.

Jestem coachem akredytowanym przez ogólnoświatową organizację International Coach Federation na poziomie na poziomie PCC – Professional Certified Coach. Ukończyłam Szkołę Coachów „The Art and Sience of Coaching”. Prowadzi ją uznany światowy instytut kształcenia coachów Erickson Coaching International z Vancouver we współpracy z Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jestem członkiem Rady Ekspertów THINKTANK oraz inicjatywy Razem dla Różnorodności w biznesie. Od 2017 roku jestem autorką portalu EPALE zajmującego się rozwojem dorosłych przy KE. Byłam także członkiem zespołu realizującego największego w Europie środkowo wschodniej badania rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego.

Nie potrafię usiedzieć w miejscu, ciągle się rozwijam. Jestem absolwentką politologii na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania oraz MBA. Jestem też certyfikowanym trenerem narzędzia diagnostycznego Stylów Myślenia i Działania FRIS, praktykiem Analizy Transakcyjnej oraz facylitatorem.