Kilkaset godzin pracy z osobami z niepełnosprawnością, sesje coachingowe i warsztaty, które wspierają ich wejście na otwarty rynek pracy. Pisanie i prowadzenie paneli związanych z sytuacją kobiet na rynku pracy. Promowanie i pokazywanie znaczenia włączania osób z niepełnosprawnością i osób dojrzałych do zespołów i firm, nie dlatego że tak wypada, tylko dlatego, że zwiększa to efektywność ich funkcjonowania.

Kilkadziesiąt napisanych i zrealizowanych na rzecz wielu organizacji projektów dotyczących aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym funkcjonowania na rynku pracy oraz włączania, również przez sport. To wszystko, stało się zalążkiem do wyklarowania się idei i założeń Fundacji Make it Happen. 

Stoi na nami kilka lat doświadczenia, które formowały nas i nasz światopogląd.  Pierwsze działania za nami. Zapraszamy do współpracy!

Monika Dawid-Sawicka i Marzena Kotwica