Warsztaty rozwojowe

Warsztaty przygotowuję w oparciu o potrzeby zespołów, firmy i organizacji. Przy ich projektowaniu korzystam z własnego doświadczenia oraz najnowszych badań z zakresu rozwoju osób dorosłych, zarządzania i metodyki pracy zespołowej.

Pracuję warsztatowo i interaktywnie. Jestem doceniana za pracę na case study biznesowych oraz działania skoncentrowane na realizację efektów.

Moje doświadczenia:
Pracowałam m.in. z organizacjami z obszaru sprzedaży, produkcji, bankowości, kadr i płac, energetyki, finansów, FMCG, obronności oraz administracji.

Moje certyfikacje, które wspierają mnie w tej pracy:

Jest facylitatorem. Ukończyłam Szkołę Facylitatorów: praca z grupą Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z tej wiedzy korzystam pracując na rzecz angażowania zespołów do wspólnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, realizacji działań oraz wymiany wiedzy.

Jestem certyfikowanym trenerem narzędzia diagnostycznego Stylów Myślenia i Działania FRIS. Korzystam z tego narzędzia w procesach budowania świadomości różnic indywidualnych, opisywania sposobu myślenia, reagowania, analizowania informacji, procesu ich zbierania, podejmowania decyzji, komunikowania i budowania efektywnych zespołów.