Portfolio

HR Directors Summit

Od 2010 roku jest to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań dyrektorów personalnych. Podczas tej konferencji dyrektorzy HR rozmawiają o wyzwaniach dotycz...
Epale

Portal Epale

EPALE to europejska, wielojęzyczna, otwarta dla wszystkich społeczność profesjonalistów z dziedziny kształcenia dorosłych powstała przy Komisji Europej...

Współpraca ze sportowcami

Pracuję w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach. W pracy z zawodniczkami i zawodnikami korzystam z własnego doświadczenia, wiedzy oraz badań z zakresu ro...

Zrealizowane Konferencje i debaty

Przez ostatnie kilkanaście lat stworzyłam założenia i programy merytoryczne kilkudziesięciu konferencji, seminariów oraz kongresów. Część z nich real...

Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce

Badania rynku pracy od wielu lat wyraźnie pokazują skalę niedopasowania kompetencyjnego. Co wniosła ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji? Czy jej w...

Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego był jednym z największych badań rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyniki badań pozwoliły na bieżąco śledzić ...

Spotkania HR

Osiem ważnych wydarzeń, licznie przybyli przedstawiciele działów HR oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń. Tym jednym zdaniem najlepiej można podsumowa...