Osiem ważnych wydarzeń, licznie przybyli przedstawiciele działów HR oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń. Tym jednym zdaniem najlepiej można podsumować autorskie Spotkania HR, które zorganizowałam na przestrzeni lat w Warszawie, Krakowie oraz Lublinie. O czym dyskutowaliśmy na ostatnich Spotkaniach HR?

spotkania-HR-branding

W SIECI CZY REALU? SPOTKANIE HR W KRAKOWIE

Jakich zmian możemy się spodziewać w kolejnym roku? Wzrostu liczby kandydatów poszukujących pracy w mediach społecznościowych? Zwielokrotnienia działań budujących wizerunek w sieci przez samych kandydatów?A jeśli tak, to czy w sieci mamy prawdziwy obraz kandydata czy obraz, który dla nas namalował? Które z mediów społecznościowych są faktycznym sprzymierzeńcem rekruterów? Swoimi doświadczeniami związanymi z rekrutacją w dobie mediów społecznościowych, dzielili się: Aleksandra Lichoń, Maciej Wituszyński i Bartosz Gwiazdowski.


TALENTY NA MIARĘ CZY PONAD MIARĘ? – SPOTKANIE DYREKTORÓW

Dyrektorzy generalni i prezesi chcą zwiększyć liczbę pracowników jednak ich niepokój o to, czy znajdą odpowiednich kandydatów, jest najwyższy od 8 lat. Dlatego podczas tego Spotkania HR słowo „Talent” odmienione zostało przez wszystkie możliwe przypadki. Wszystko po to, aby wspólnie rozmawiać o skutecznym zarządzaniu talentami na tu i teraz. Swoimi doświadczeniami rozpoczynając spotkanie podzielili się m.in.: Maja Chabińska–Rossakowska, Beata Wróblewska–Mazurkiewicz, Artur Czynczyk.


W SIECI CZY REALU? CZYLI REKRUTACJA

Czy będziemy doświadczać zwielokrotnienia działań budujących wizerunek w sieci przez samych kandydatów? Swoimi doświadczeniami związanymi z rekrutacją w dobie mediów społecznościowych, dzielili się: Monika Cynarska, Bartosz Struzik, Anna Przetacznik-Sawka, Agnieszka Raszek.


EFEKTYWNOŚĆ ZASZYTA W KULTURZE ORGANIZACJI

Jaka jest nasza kultura organizacji, jakie postawy reprezentują nasi pracownicy, czy rozumieją i akceptują cele, które przed nimi stoją? Dlaczego pytania te nie tracą na swojej aktualności? Gdyż zarządy, kierownicy i dyrektorzy personalni często tych pytań nie zadają? Problem tkwi w przekonaniu, że kultura zrobi się sama, że postawy pracowników nie przekładają się bezpośrednio na wyniki organizacji. Jak więc kulturę organizacji i pracę nad postawami uczynić kluczowymi projektami? Swoimi doświadczeniami rozpoczynając dyskusję podzielili się: Konrad Lipski, Beata Domagalska, Małgorzata Woody, Beata Wojciechowska.