Projekty dla firm

Pracuję warsztatowo i interaktywnie, korzystając z różnorodnych narzędzi i doświadczenia pracy w różnych rolach. Jestem doceniana za pracę na case study oraz działania skoncentrowane na realizację efektów.

Moje doświadczenia:
Pracowałam m.in. z zespołami i firmami z obszaru sprzedaży, produkcji, bankowości, kadr i płac, energetyki, finansów, FMCG, obronności oraz administracji. Mam też doświadczenie w pracy z organizacjami administracji państwowej i stowarzyszeniami m.in. Międzynarodową Fundacją Reaxum i Inicjatywą Razem dla różnorodności w biznesie.

Wspólnie z partnerem zamawiającymi projektuję dedykowane rozwiązania które składają się na proces pracy nad zmianą. Łączę wiedzę z różnych źródeł na rzecz wspierania komunikacji, efektywności indywidualnej i zespołowej.