Kontakt

Przedstawicieli firm zapraszam do współpracy w obszarze:

  • doradztwa w zakresie budowy efektywnych zespołów i organizacji
  • sesji indywidualnych wspierających rozwój kluczowych pracowników
  • prowadzenia warsztatów rozwojowych dla zespołów w całej Polsce
  • facylitowania pracy grup zadaniowych
  • projektowania i moderowania dyskusji, debat i konferencji

Osoby indywidualne zapraszam do współpracy w obszarze:

  • indywidualnych sesji rozwojowych
  • zmiany i rozwoju ścieżki zawodowej
  • procesów coachingowych

Zapraszam do rozmowy.

Monika Dawid–Sawicka

tel. +48 603 759 758
e–mail: monika.dawid-sawicka@dvpoint.pl