Bilans Kapitału Ludzkiego był jednym z największych badań rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wyniki badań pozwoliły na bieżąco śledzić sytuację na polskim rynku pracy. Monitorowano, jak wygląda podaż i popyt na kompetencje, analizowano system kształcenia i rynek szkoleń w Polsce w latach 2010 – 2015.

Jestem autorką wielu tekstów prezentujących wyniki badań BKL oraz współautorką raportów: Rynek pracy widziany oczami pracodawców oraz Pracodawcy o rynku pracy

Odpowiadałam również za komunikację wyników badań. Dzięki prowadzonym działaniom odwołania do BKL można znaleźć w opracowaniach dla Komisji Europejskiej, dane stanowiły też wkład do EU Skills Panorama.

W ramach projektu przygotowałam program pięciu ogólnopolskich konferencji oraz kilkanaście debat regionalnych które odbyły się w każdym z polskich województw. O zrealizowanych przeze  nie wydarzeniach, można przeczytać na stronie projektu Bilans Kapitału Ludzkiego.