Badania rynku pracy od wielu lat wyraźnie pokazują skalę niedopasowania kompetencyjnego. Co wniosła ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji? Czy jej wprowadzenie może zmienić skalę niedopasowania? Jak wskazują doświadczenia innych krajów europejskich, dzięki wprowadzeniu systemu opartego na ramie kwalifikacji rosła liczba osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji nabytych m.in. w miejscu pracy i podnoszeniem kwalifikacji.

  • Jak wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji będzie przebiegało w Polsce?
  • Co faktycznie oznacza dla pracodawców, instytucji otoczenia biznesu, firm szkoleniowych i samych pracowników w Polsce?
  • Dlaczego tworzenie Sektorowych (branżowych) Ram Kwalifikacji jest tak istotne?

O tym dyskutowano podczas debat odbywających się na terenie całej Polski, które miałam przyjemność przygotować i poprowadzić na zaproszenie Instytutu Badań Edukacyjnych.