Przez ostatnie kilkanaście lat stworzyłam założenia i programy merytoryczne kilkudziesięciu konferencji, seminariów oraz kongresów. Część z nich realizowałam od samego początku – budując pomysł i tworząc założenia. W przypadku części wydarzeń byłam zapraszana do współpracy związanej ze zbudowaniem programu merytorycznego wybranych edycji.

Moje doświadczenia

HR Directors Summit (ponad 150 dyrektorów HR), Rozwiązania HR (cykl konferencji odbywających się w 6 miastach Polski), FRIS Days – Kongres Trenerów FRIS®, Lato HR, Forum Edukacji Dorosłych, Kongres Kadry (blisko 100 prelegentów, 700 uczestników), Konferencja Ucząca się Organizacja, Siła Telemarketingu – projekt badawczo konferencyjny dla branży contact center, Odnawialne źródła energii dla przedstawicieli regionów realizujących projekty współfinansowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Funduszu Współpracy, Postawy Pracownicze – projekt badawczo – konferencyjny dla branży HR, Warszawskie Dni Rekrutacji, Szkolenia w Polsce – projekt badawczo – konferencyjny dla branży szkoleniowej, Seminaria Regionalne w obszarze przedsiębiorczości @rewolucja biznesu – projekt dla branży marketingowej, Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Perspektywy HR, Międzynarodowy Tydzień Facylitacji, konferencje wewnętrzne dla firm i wiele innych…