Monika Dawid-Sawicka

Współpraca

Rozwój potencjału zawodowego i osobistego, budowa efektywnych organizacji... Od 2002 roku właśnie te obszary są w centrum moich zainteresowań i działań...

HR Directors Summit

Od 2010 roku jest to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań dyrektorów personalnych. Podczas tej konferencji dyrektorzy HR rozmawiają o wyzwaniach dotycz...
Epale

Portal Epale

EPALE to europejska, wielojęzyczna, otwarta dla wszystkich społeczność profesjonalistów z dziedziny kształcenia dorosłych powstała przy Komisji Europej...

Współpraca ze sportowcami

Pracuję w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach. W pracy z zawodniczkami i zawodnikami korzystam z własnego doświadczenia, wiedzy oraz badań z zakresu ro...

Zrealizowane Konferencje i debaty

Przez ostatnie kilkanaście lat stworzyłam założenia i programy merytoryczne kilkudziesięciu konferencji, seminariów oraz kongresów. Część z nich real...

W krosnach przyszłości

Przełomy, zakończenia lat są momentami, w których uważniej patrzymy w przyszłość. Stawiamy diagnozy i prognozujemy zastanawiając się, która ze zmian...

Sen – luksus naszych czasów

Sen staje się luksusem. Coś, co powinno stać u podstaw naszego codziennego funkcjonowania okazuje się czymś na co nie możemy sobie pozwolić lub na co ni...