Monika Dawid-Sawicka

Współpraca ze sportowcami

Pracuję w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach. W pracy z zawodniczkami i zawodnikami korzystam z własnego doświadczenia, wiedzy oraz badań z zakresu ro...

Zrealizowane Konferencje i debaty

Przez ostatnie kilkanaście lat stworzyłam założenia i programy merytoryczne kilkudziesięciu konferencji, seminariów oraz kongresów. Część z nich real...

W krosnach przyszłości

Przełomy, zakończenia lat są momentami, w których uważniej patrzymy w przyszłość. Stawiamy diagnozy i prognozujemy zastanawiając się, która ze zmian...

Sen – luksus naszych czasów

Sen staje się luksusem. Coś, co powinno stać u podstaw naszego codziennego funkcjonowania okazuje się czymś na co nie możemy sobie pozwolić lub na co ni...

Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce

Badania rynku pracy od wielu lat wyraźnie pokazują skalę niedopasowania kompetencyjnego. Co wniosła ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji? Czy jej w...

Stay alive – czyli o kompetencjach

Ponad 20 lat temu Claudio Fernandez – Araoz, pracujący ówcześnie w branży executive search, ma znaleźć kierownika dla niewielkiego browaru należącego...