Rozwój potencjału zawodowego i osobistego, budowa efektywnych organizacji…

Od 2002 roku właśnie te obszary są w centrum moich zainteresowań i działań. Umiejętność słuchania o potrzebach biznesowych, rozumienie wagi wymiany doświadczeń, chęć poznawania dobrych praktyk i potrzeba nieustannego rozwoju stoi u postaw wysokiego poziomu i pozytywnych ocen realizowanych przeze mnie projektów.

Przedstawicieli firm zapraszam do współpracy w obszarze:

  • doradztwa w zakresie budowy efektywnych zespołów i organizacji
  • sesji indywidualnych wspierających rozwój kluczowych pracowników
  • prowadzenia warsztatów rozwojowych dla zespołów w całej Polsce
  • facylitowania pracy grup zadaniowych
  • projektowania i moderowania dyskusji, debat i konferencji

Osoby indywidualne zapraszam do współpracy w obszarze:

  • indywidualnych sesji rozwojowych
  • zmiany i rozwoju ścieżki zawodowej
  • procesów coachingowych

Zapraszam do rozmowy.