Monika Dawid-Sawicka

Spotkania HR

Osiem ważnych wydarzeń, licznie przybyli przedstawiciele działów HR oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń. Tym jednym zdaniem najlepiej można podsumowa...