Lipiec 2019, Warszawa, wydarzenie dedykowane tematyce korzyści wynikających z różnorodności w biznesie. Wystąpienia, warsztaty i panel dyskusyjny z przedstawicielami firm, który miałam przyjemność prowadzić.  Kilkanaście dni wcześniej, 17 czerwca br. Komisja Europejska opublikowała uaktualniony europejski ranking innowacyjności European Innovation Scoreboard 2019. Dane opublikowane w raporcie stały się dla mnie pretekstem aby porozmawiać o innowacyjności przez pryzmat różnorodności. Wydaje się oczywiste, że czerpanie z różnorodności jest drogą do nowych rozwiązań, innowacji lub nowych pomysłów, które zaczynamy rozważać. Dzięki spojrzeniu kogoś innego niż my zyskujemy inną perspektywę, a często też niedostępne dla nas rozwiązanie. 


Cz faktycznie z tego korzystamy? Zapraszam do lektury