Gdyby porównać komunikowanie się w Twojej organizacji do tańca,
to jaki byłby to taniec? Każdy ma swoją specyfikę. Podobnie jest z wzorcami komunikacji, które mamy jako jednostki oraz które mają organizacje, w których pracujemy.

Jeśli zapytamy, co jest najtrudniejsze w codziennym funkcjonowaniu organizacji, na czołówkę wysuwają się różnorodne napięcia, nieporozumienia, konflikty interpersonalne związane właśnie z procesem komunikacji. Przykłady, które zawarłyśmy w tekście, pokazują naszą codzienność. Znamy po kilkadziesiąt technik aktywnego słuchania, zadawania pytań, naście rodzajów feedbacku, a pomimo tego czasami zachowujemy się jak tancerz, który ciągle zapomina pierwszych kroków i obwinia za to instruktora lub partnera.

Wiedza z obszaru analizy transakcyjnej może być wartościowym i cennym narzędziem patrzenia na proces komunikacyjny trochę od innej strony. Bez względu więc, czy w Twojej organizacji częściej tańczy się tango czy freestyle, wspólnie z Elżbietą Stelmach zapraszamy do popatrzenia na ten proces przez pryzmat stanów Ja i transakcji.

Tekst został opublikowany w Personelu Plus.
Zapraszam do pobrania tekstu i przeczytania!