Moje rozmowy z Anną Borzeszkowską coraz częściej dotyczą tego, jaki potencjał ma nasz umysł. Jak pozwala nam przekroczyć to, co w pierwszym momencie wydaje się niemożliwe. Jednak od początku naszej znajomości rozmawiamy o mądrym zarządzaniu. Od tego zaczęłyśmy  Wiele tych dyskusji było po drodze. Jedna z nich ma wersję spisaną. Zapraszam do rozmowy o tym, jak można budować uczącą się organizację i jak ważna w tym wszystkim jest kultura organizacji – „Jak uczyć organizację się uczyć„.

Ta rozmowa jest częścią cyklu wywiadów z ekspertami HR „Sukces pisany doświadczeniem” publikowanych na łamach EPALE, czyli ePlatformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.