„When one teaches, two learn” – powiedział o mentoringu Robert Heinlein. Trudno o trafniejsze wskazanie jego zalet. Dobrze zaprojektowany i dopasowany do organizacji program mentoringowy, może być skutecznym narzędziem wspierającym cele biznesowe i rozwój pracowników. 

O programach mentoringowych rozmawiałam z Beatą Wróblewską – Mazurkiewicz, HR Director, Poland & Baltic States w Oracle oraz Anną Jastrzębską, Recruitment Manager w Sanofi.

Anna Jarzębska powiedziała:

Mentoring, to partnerska relacja dwojga ludzi nastawiona na realizację celu obranego przez mentee, ale co istotne, powiązanego z jego celem rozwojowym ustalonym z przełożonym. W naszej organizacji przełożony również otrzymuje krótką informację podsumowującą proces mentoringu podwładnego. Myślę, że bez tego mentee nie mógłby liczyć na właściwe wsparcie swojego przełożonego w rzeczywistości, a jego brak byłby przeszkodą w rozwoju. Z drugiej strony bez „zasobu” mentorów, trudno jest rozpoczynać wewnętrzny proces mentoringowy w organizacji.

Jak realizować programy mentoringowe w organizacjach?  Odpowiedzi w artykule „Wiedza powstała z dzielenia się nią – czyli jak zbudować dobry program crossmentoringowy„, który ukazał się na łamach platformy EPALE w ramach cyklu „Sukces pisany doświadczeniem”.