Zapraszam do odsłony kolejnego kawałka Analizy Transakcyjnej, którego poznanie może ułatwić prowadzenie spotkań i realizowanie projektów.
Dlaczego spotkania się nie udają? Czego brakuje, aby traktować spotkania jako jedno z najbardziej efektywnych narzędzi pracy?
Te pytania stały się podstawą do popatrzenia na efektywność spotkań przez pryzmat zawieranego (lub nie) kontraktu. Jeśli zadbamy o trzy poziomy kontraktu na spotkanie – w znaczący sposób może wpłynąć to na jego efekt. Na poziomie proceduralnym, określanym też jako administracyjny potrzebujemy ustalenia zasad, które dają nam strukturę i ramy czasowe. Na drugim poziomie, opisywanym jako profesjonalny, określamy cel i sposób jego realizacji. Trzecim poziomem jest poziom psychologiczny, który poza zasadami określanymi na poziomie jawnym, ujmuje też na poziomie niejawnym przekonania, oczekiwania i obawy organizatorów i uczestników spotkania.


Zapraszam do zapoznania się z tekstem „Zawrzyjmy Kontrakt” opublikowanym w Personelu Plus w którym wraz z Elżbieta Stelmach pokazujemy, jak w praktyczny sposób korzystać z wiedzy z obszaru analizy transakcyjnej na rzecz efektywności spotkań w naszych miejscach pracy.

Zapraszam do pobrania tekstu i przeczytania!