Moja książka

W styczniu 2023 opublikowana została książka „13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza transakcyjna w praktyce”. Napisałam ją wspólnie z Elżbietą Stelmach.

Dlaczego powstawała książka

Analiza Transakcyjna jest uznaną na świecie teorią psychologiczną stworzoną przez Ercia Berne’a. 

„Dlaczego nie uczą nas takich rzeczy w szkole, na kursach, na studiach? Dlaczego nie było tego na żadnym szkoleniu firmowym? Dlaczego dowiaduję się dopiero teraz?

– to słowa naszych klientów po warsztatach i sesjach w których korzystamy z praktycznego wymiaru analizy transakcyjnej. Podobnych wypowiedzi słyszymy naprawdę wiele. To właśnie opinie naszych klientów, zaciekawionych zdobywaniem praktycznej wiedzy z tego obszaru psychologii, stoją u źródeł tej książki.

Dlaczego wartą po nią sięgnąć

Znajomość wybranych przez nas 13 konstruktów Analizy transakcyjnej, pozwala, m.in. na:

  • rozumienie wzorców zachowań – własnych i innych osób
  • przeanalizowanie i usprawnienie własnego stylu komunikowania
  • poznanie mechanizmów wchodzenia w konflikty i gry psychologiczne
  • kształtowanie postaw sprzyjających współpracy i dobrym relacjom.

Pracujemy jako konsultantki w organizacjach, trenerki, wykładowczynie, facylitatorki i coachowie. Do zaprezentowania w książce wybrałyśmy te konstrukty, które w naszej ocenie pozwalają samodzielnie, dokonywać zmian w myśleniu i zachowaniu. 

Jesteśmy przede wszystkim praktykami AT, dlatego też dzieląc się wiedzą z tego obszaru posługujemy się dialogami, napisanymi przez nas case study oraz ćwiczeniami. Książka nie jest podręcznikiem do nauki Analizy transakcyjnej. Jest to praktyczna publikacja dla tych, którzy chcą się rozwijać na gruncie osobistym i zawodowym. 

W swojej pracy skupiamy się na wspieraniu osób, zespołów i organizacji  w rozwoju. Dlatego też w ramach każdego rozdziału prezentujemy podrozdział, który nazwałyśmy – „Okiem Praktyka Analizy transakcyjnej”, dzieląc się w nim swoimi obserwacjami. Dodatkowo każdy z rozdziałów kończy „Narzędziownik”, czyli zestaw ćwiczeń.

Dla kogo

  • Publikacja jest przydatna dla managerów niezależnie od branży. Konstrukty AT, które opisujemy oraz narzędzia, które proponujemy, mają swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie pracuje się z innymi.
  • Publikacja jest także wartościową pozycją dla przedsiębiorców. Opisane konstrukty mają zastosowanie tam, gdzie pojawia się potrzeba rozumienia zjawisk zachodzących w relacjach między ludźmi, problemów w komunikacji, gier psychologicznych oraz wszędzie tam, gdzie ważne jest rozumienie efektywnego funkcjonowania grup oraz zespołów.
  • Pracownicy działu HR otrzymają w tej publikacji gotowe narzędzia do wykorzystania w codziennych działaniach. Zaczynając od rozumienia swoich zachowań w różnych zawodowych sytuacjach, poprzez rekrutację, prowadzenie rozmów, szkoleń, coachingu, mentoringu oraz współpracy z menedżerami.

Jest to również pozycja dla każdej z osób zainteresowanych samorozwojem, które skupiają się na poznaniu mechanizmów własnej efektywności i rozwoju w rolach zawodowych.