COACHING

„Coach to ktoś, kto czyni Cię odpowiedzialnym za Twoje życie, aby upewnić się że dorównasz standardowi wyznaczonemu przez Twoje możliwości.”

Słowa te powiedział Thomas Leonard. Tym cytatem posługuję się, aby odpowiedzieć kim jest coach i jak widzę swoją rolę podczas sesji indywidualnych.

Coaching – obszary pracy

Prowadzę coaching i sesje rozwojowe dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian takich jak, odnalezienie się w nowej roli zawodowej lub osobistej, zmiana pracy, budowanie i rozwój własnej firmy, jak również coaching dla liderów wdrażających zmiany w organizacji.

Pracuję zarówno z osobami indywidualnymi jak i firmami.

W trakcie sesji moi klienci często pracują nad:

  • definiowaniem i realizacją celów zawodowych,
  • zmianą swojej ścieżki kariery,
  • zmianą pełnoetatowej pracy na rzecz własnej firmy,
  • budowaniem równowagi między pracą zawodową i życiem osobistym,
  • budowaniem swojej roli zawodowej, siebie w roli zawodowej
  • skutecznym radzeniem sobie na nowym stanowisku lub w nowym otoczeniu,
  • przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie naszej współpracy

  • Pomogę skupić się na tym, co ważne.
  • Dostarczę Ci narzędzi i wsparcia, abyś mógł osiągnąć zamierzone rezultaty.

Coaching profesjonalnie – moje przygotowanie

Ukończyłam Szkołę Coachów „The Art and Sience of Coaching” prowadzoną przez światowy instytut kształcenia coachów Erickson Coaching International z Vancouver we współpracy z Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Posiadam certyfikację Erickson Certified Professional Coach. Jestem coachem akredytowanym przez ogólnoświatową organizację International Coaching Federation (ICF) na poziomie (PCC) Professional Certified Coach.

Międzynarodowy certyfikat przyznawany przez ICF na poziomie PCC potwierdza profesjonalne stosowanie kompetencji coachingowych, stosowanie narzędzi coachingowych w zaawansowany sposób, a także praktykę potwierdzoną ponad 500 godzinną pracą z klientami.

Pracuję zgodnie zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF.

Jak pracujemy?

Pytam, zachęcam, stawiam wyzwania, tak, abyś był w zgodzie z tym kim jesteś, Twoimi celami, wartościami i wizjami. Skupiam się całkowicie na Tobie. Relacja coachingowa jest zaprojektowana przez nas wspólnie. Chociaż towarzyszę Ci podczas Twojego procesu  to ostatecznie sam odpowiadasz za podejmowane działania.

Gdzie pracujemy?

Prowadzę sesje w centrum Warszawy oraz dzięki możliwościom jakie daje on-line we wszystkich możliwych miejscach w Polsce i na świecie.

Zapraszam. Zadzwoń i umów się na bezpłatną rozmowę!