Prowadzę coaching dla osób stojących u progu ważnych, życiowych zmian takich jak, odnalezienie się w nowej roli zawodowej lub osobistej, zmiana pracy, budowanie i rozwój własnej firmy, jak również coaching dla liderów wdrażających zmiany w organizacji.

Pracuję zarówno z osobami indywidualnymi jak i firmami.

W trakcie sesji moi klienci często pracują nad:

  • definiowaniem i realizacją celów zawodowych,
  • zmianą swojej ścieżki kariery,
  • zmianą pełnoetatowej pracy na rzecz własnej firmy,
  • budowaniem równowagi między pracą zawodową i życiem osobistym,
  • budowaniem swojej roli zawodowej, siebie w roli zawodowej
  • skutecznym radzeniem sobie na nowym stanowisku lub w nowym otoczeniu.