debaty i konferencje

Zapraszam do współpracy w ramach przygotowania nowych projektów konferencji i debat, stworzenia programu merytorycznego wydarzeń już istniejących oraz prowadzenia konferencji i moderowania dyskusji. Przykładowe doświadczenia w obszarze konferencji i debat:
I. HR Directors Summit

Stworzenie prestiżowego wydarzenia dla decydentów w obszarze HR, które realizowane jest od 2010 roku dla dyrektorów personalnych we współpracy z Wolters Kluwer.

II. Spotkania HR

Stworzenie projektu debat merytorycznych – dyskusji praktyków HR w wąskim gronie w nietypowych miejscach i nietypowe lub rzadko poruszane tematy ważne dla branży HR.

III. Altkom Akademia

Poprowadzenie cyklu ogólnopolskich debata dla przedstawicieli IT i HR: „Odpowiedzialność działów HR i IT w zapewnieniu ciągłości pracy w IT

IV. Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przygotowanie założeń i realizacja Forum MSP w zakresie tematyki dotyczącej rynku pracy i rozwiązań HR dla firm z sektora MSP. Moderowanie debat otwierających z udziałem prezesów firm i ministrów m.in : „Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki” „Jak wspierać młodych wchodzących na rynek pracy”

V. Lato HR

Przygotowanie założeń merytorycznych i programu konferencji „Zwinna organizacja – jak budować zwinny HR?”

VI. Pracodawcy PR

Przygotowanie założeń merytorycznych i prowadzenie debaty w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego „Problem rynku pracy”

VI. Poland Youth to Business Forum

Przygotowanie scenariusza i moderowanie panelu dyskusyjnego „Praca dla siebie czy dla kogoś?” we współpracy z AIESEC

VII. Wolters Kluwer

Zbudowanie modelu komunikacji poprzez eventy dla wydawnictwa Wolters Kluwer Polska w obszarze Human Resources:

 • założenia i pierwsza edycja ogólnopolskiego cyklu konferencji Twoja Kariera,
 • założenia i pierwsza edycja konferencji Rozwiązania HR (I edycja),
 • konferencja z udziałem ekspertów międzynarodowych – Autorytety HR
 • debaty prawno – biznesowe z udziałem międzynarodowych ekspertów
VII. Fundacja Obserwatorium Zarządzania/ Nowoczesna Firma

Kompleksowe przygotowanie kongresów, projektów konferencyjnych i badawczych oraz działań komunikacyjnych i marketingowych w ramach projektów:

 • Kongres Kadry – (blisko 100 prelegentów, 700 uczestników każdej edycji)
 • Siła Telemarketingu – projekt badawczo konferencyjny dla branży contact center
 • Postawy Pracownicze, projekt badawczo – konferencyjny dla branży HR
 • Szkolenia w Polsce, projekt badawczo – konferencyjny dla branży szkoleniowej
 • Expo towarzyszące międzynarodowemu Kongresowi kadry
 • Seminaria Regionalne w obszarze przedsiębiorczości
 • @rewolucja biznesu – projekt dla branży marketingowej
VIII. Bilans Kapitału Ludzkiego PARP

Przygotowanie programów konferencji ogólnopolskich oraz debat regionalnych połączonych z dyskusjami o najważniejszych regionalnych wyzwaniach rynku pracy w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału Ludzkiego PARP.