Współpraca

Rozwój potencjału zawodowego i osobistego, budowa efektywnych organizacji…

Od 2002 roku właśnie te obszary są w centrum moich zainteresowań i działań. Umiejętność słuchania o potrzebach biznesowych, rozumienie wagi wymiany doświadczeń, chęć poznawania dobrych praktyk i potrzeba nieustannego rozwoju stoi u postaw wysokiego poziomu i pozytywnych ocen realizowanych przeze mnie projektów.

Zapraszam do współpracy w obszarze:

  • rozwoju potencjału zawodowego i budowy efektywnych organizacji
  • prowadzenia spotkań rozwojowych dla zespołów na terenie całej Polski
  • indywidualnych sesji wspierających rozwój zawodowy
  • doradztwa w zakresie rozwiązań dotyczących strategicznego budowania wizerunku pracodawcy oraz pozyskiwania i utrzymywania pracowników
  • tworzenia i realizacji programów konferencji, seminariów dla przedstawicieli działów HR
  • moderowania dyskusji, debat i konferencji
  • opracowania analiz rynku pracy oraz przygotowania tekstów dotyczących problematyki zarządzania kapitałem ludzkim

ZREALIZOWANE DEBATY I KONFERENCJE    PRZYKŁADOWE TEKSTY I RAPORTY