O mnie

Odpowiedź na pytanie o obszary mojej specjalizacji zawodowej może być testem cierpliwości słuchacza. Ciekawość świata, chęć rozwoju powodują, że obszarów mojej specjalizacji zawodowej przybywa. Jednak niezmiennie w centrum zainteresowania jest człowiek i jego miejsce pracy.

Od 16 lat systematycznie zdobywam wiedzę w obszarze kapitału ludzkiego i rynku pracy. Posiadam bardzo dobrą znajomość wyzwań i rozwiązań dotyczących strategicznego budowania wizerunku pracodawcy. Zajmuję się doradztwem w obszarze rozwoju potencjału zawodowego i budowy efektywnych organizacji.

Efektem są najwyższej jakości kongresy, konferencje tematyczne, debaty z udziałem ekspertów zarówno polskich jak również międzynarodowych. Posiadam też bogate doświadczenia w przygotowaniu oraz moderowaniu paneli dyskusyjnych ponieważ lubię i umiem stwarzać przestrzeń do wymiany poglądów i doświadczeń.

Jestem autorką tekstów, analiz i opracowań dotyczących tematyki rynku pracy, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz wywiadów z osobami zarządzającymi polskimi firmami.

Jestem również coachem skoncentrowanym na rozwiązaniach. Pracuję z przedstawicielami biznesu oraz sportu. Posiadam dyplom Erickson Certified Professional Coach oraz International Coach Federation  na poziomie ACC.

Od 2015 roku jestem też certyfikowanym trenerem narzędzia diagnostycznego stylów myślenia i działania FRIS umożliwiającego badanie i budowanie potencjału osób, zespołów i organizacji.

Współpracuję z mediami jak również występuję na antenie.

Jestem absolwentką Politologii na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania oraz studiów MBA.

Ciągle się uczę i rozwijam więc obszarów mojej specjalizacji zawodowej będzie przybywać 🙂