Kontakt

Zapraszam do współpracy w obszarze:

  • rozwoju potencjału zawodowego i budowy efektywnych organizacji
  • prowadzenia spotkań rozwojowych dla zespołów na terenie całej Polski
  • indywidualnych sesji wspierających rozwój zawodowy
  • doradztwa w zakresie rozwiązań dotyczących strategicznego budowania wizerunku pracodawcy z wyboru oraz pozyskiwania i utrzymywania najlepszych pracowników
  • tworzenia i realizacji programów konferencji, seminariów dla przedstawicieli działów HR
  • moderowania dyskusji, debat i konferencji
  • opracowania analiz rynku pracy oraz przygotowania tekstów dotyczących problematyki zarządzania kapitałem ludzkim

Zapraszam do rozmowy.

Monika Dawid–Sawicka

tel. +48 603 759 758 e–mail: monika.dawid–sawicka@dvpoint.pl