wydarzenia

Spotkania HR

Spotkania HR

Osiem ważnych debat, licznie przybyli przedstawiciele działów HR oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń. Tym jednym zdaniem najlepiej można podsumować S...

HR Directors Summit

Od 2010 roku jest to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań dyrektorów personalnych. Podczas tej konferencji dyrektorzy HR rozmawiają o wyzwaniach dotycz...