MDS

Styl pracy

„Coach to ktoś, kto czyni Cię odpowiedzialnym za Twoje życie, aby upewnić się że dorównasz standardowi wyznaczonemu przez Twoje możliwości” powiedz...

Certyfikaty

Ukończyłam Szkołę Coachów „The Art and Sience of Coaching” prowadzoną przez uznany światowy instytut kształcenia coachów Erickson Coaching Internat...
Spotkania HR

Spotkania HR

Osiem ważnych debat, licznie przybyli przedstawiciele działów HR oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń. Tym jednym zdaniem najlepiej można podsumować S...

HR Directors Summit

Od 2010 roku jest to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań dyrektorów personalnych. Podczas tej konferencji dyrektorzy HR rozmawiają o wyzwaniach dotycz...