„Coach to ktoś, kto czyni Cię odpowiedzialnym za Twoje życie, aby upewnić się że dorównasz standardowi wyznaczonemu przez Twoje możliwości” powiedział Thomas Leonard. Tym cytatem posługuję się, aby odpowiedzieć kim jest coach i jak widzę swoją rolę.

Jestem coachem skoncentrowanym na rozwiązaniach. Pracując coachingowo wspieram Klientów w momencie zmiany, na drodze odkrywania oraz budowania własnej ścieżki zawodowej. Stwarzam przestrzeń do refleksji i uruchamiam do działania. Towarzyszę w odkrywaniu osobistego i zawodowego potencjału.

W pracy rozwojowej wykorzystuję też narzędzie rozwojowe FRIS pozwalające określić indywidualny styl myślenia i style działania.

Pracuję z organizacjami, ludźmi sportu oraz osobami indywidualnymi.