Ukończyłam Szkołę Coachów „The Art and Sience of Coaching” prowadzoną przez uznany światowy instytut kształcenia coachów Erickson Coaching International z Vancouver we współpracy z Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Posiadam certyfikację Erickson Certified Professional Coach oraz International Coach Federation na poziomie ACC.

Pracuję zgodnie zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF.