Osiem ważnych debat, licznie przybyli przedstawiciele działów HR oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń. Tym jednym zdaniem najlepiej można podsumować Spotkania HR, które odbyły się na przestrzeni lat.

KPI DLA DYREKTORÓW PERSONALNYCH I DZIAŁÓW HR – PAŹDZIERNIK 2015

Kim powinien być dzisiaj dyrektor HR? Strategiem, finansistą, partnerem, psychologiem czy może czarodziejem? Jednym tchem możemy wymienić wymagania…. Musi umieć dostosować rozwiązania do szybko zmieniającej się sytuacji i przygotowywać organizację na to co przyniesie przyszłość. Z każdym z tych obszarów związana jest potrzeba dokonania pomiaru i analizy. Dlatego podczas tego Spotkania HR słowa „KPI, pomiar, oczekiwania” odmienione zostało przez wszystkie możliwe przypadki. Wszystko po to, aby wspólnie podyskutować o tym, jak buduje się partnerstwo na miarę wyzwań rynkowych. Swoimi doświadczeniami podzielili się m.in: Beata Wroblewska–Mazurkiewicz – Dyrektor HR na Polskę i Region Europy Środ., Afryki i Środ. Wschodu w ORACLE; Monika Kulińska – Dyrektor Działu HR Grupy Aviva; Katarzyna Olczak – HR Director Skanska Commercial Development Europe oraz Anna Borzeszkowska – Legal Head of Poland, Managing Director, Flugger sp. z o.o.

 

GRA WSTĘPNA W SIECI CZY REALU? SPOTKANIE HR W KRAKOWIE  – MAJ 2015 I LUBLINIE – WRZESIEŃ 2015

Jakich zmian możemy się spodziewać – wzrostu liczby kandydatów poszukujących pracy w mediach społecznościowych? Zwielokrotnienia działań budujących wizerunek w sieci przez samych kandydatów? A jeśli tak, to czy w sieci mamy prawdziwy obraz kandydata czy obraz, który dla nas namalował? Swoimi doświadczeniami związanymi z rekrutacją w dobie mediów społecznościowych, dzielili się w Krakowie: Aleksandra Lichoń – HR Manager; IBM BTO Kraków; Bartłomiej Struzik – Dyrektor zarządzający; Monster Polska; Maciej Wituszyński – Recruitment Manager; Shell Business Operations Kraków; Bartosz Gwiazdowski – Europe & Africa Talent Acquisition Manager; Motorola Solutions, Inc. oraz w Lublinie: Bartosz Struzik – Dyrektor zarządzający; Monster Polska; Magdalena Jankowska – HR Country Manager, North–East Europe, Owens Illinois; Agnieszka Jakubczyk–Latała – HR Manager, POL–INOWEX; Michał Michalski – Managing Director, Skills Warsaw; Iwona Bobrowska–Budny – Trener O3P-Rozwój, Wykładowca oraz partner merytoryczny Instytutu Talentów FlashPoint

 

TALENTY NA MIARĘ CZY PONAD MIARĘ? – SPOTKANIE DYREKTORÓW HR – KWIECIEŃ 2015

Dyrektorzy generalni i prezesi chcą zwiększyć liczbę pracowników jednak ich niepokój o to, czy znajdą odpowiednich kandydatów, jest najwyższy od 8 lat. Dlatego podczas tego Spotkania HR słowo „Talent” odmienione zostało przez wszystkie możliwe przypadki. Wszystko po to, aby wspólnie rozmawiać o skutecznym zarządzaniu talentami na tu i teraz. Swoimi doświadczeniami podzielili się m.in.: Maja Chabińska–Rossakowska – Dyrektor ds. Personalnych, Członek Zarządu; DHL Express; Beata Wróblewska–Mazurkiewicz – Dyrektor HR na Polskę i Region Europy Środkowej, Afryki i Środkowego Wschodu; ORACLE oraz Artur Czynczyk – Dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami, Członek Zarządu; Budimex SA

 

GRA WSTĘPNA W SIECI CZY REALU? CZYLI REKRUTACJA 2015 – MARZEC 2015

Czy rok 2015 przyniesie wzrost liczby kandydatów poszukujących pracy w mediach społecznościowych? Czy będziemy doświadczać zwielokrotnienia działań budujących wizerunek w sieci przez samych kandydatów? Swoimi doświadczeniami związanymi z rekrutacją w dobie mediów społecznościowych, dzielili się: Monika Cynarska – HR Manager w OMD Sp. z o.o.; Bartosz Struzik – Dyrektor zarządzający Monster Polska; Anna Przetacznik-Sawka – Kierownik ds. Rekrutacji i Rozwoju w AXA Polska S.A.; Agnieszka Raszek – Dyrektor Operacyjny; Pion Zasobów Ludzkich; Biuro Pozyskiwania i Rozwoju Talentów Bank Pekao S.A.

 

EFEKTYWNOŚĆ ZASZYTA W KULTURZE ORGANIZACJI  – LUTY 2015

Jaka jest nasza kultura organizacji, jakie postawy reprezentują nasi pracownicy, czy rozumieją i akceptują cele, które przed nimi stoją? Problem tkwi w przekonaniu, że kultura zrobi się sama, że postawy pracowników nie przekładają się bezpośrednio na wyniki organizacji. Jak więc kulturę organizacji i pracę nad postawami uczynić kluczowymi projektami? Swoimi doświadczeniami rozpoczynając dyskusję podzielili się: Konrad Lipski – Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ENERGA-OBRÓT S.A.; Beata Domagalska– Partner Zarządzający w 2mgroup s.c.; Małgorzata Woody – Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi; Skandia Życie; Beata Wojciechowska – Dyrektor ds. Personalnych; Medicover Sp. z o.o. Partnerem spotkania była firma 2mgroup.

 

MOTYWACJA CO JUŻ NIE DZIAŁA – GRUDZIEŃ 2014

Rok 2014 zakończyliśmy Spotkaniem HR „Motywacja – co już nie działa?”.  Uczestnicy spotkania podjęli się odpowiedzi na następujące pytania: Czy wiedza, którą mamy i stosowane rozwiązania, które mają przyczyniać się do zwiększenia motywacji pracowników nie są sztuką, która straciła na swojej aktualności? Czy nadszedł moment, w którym możemy postawić na szali motywację behawioralną kontra motywację opartą na światopoglądzie i wartościach ważnych dla naszych pracowników? Co już nie działa? Czy motywowanie jest sztuką, która ciągle nam się udaje? Swoimi doświadczeniami podzielili się: Elżbieta Pawluczuk– Dyrektor Personalny w OBI, Arkadiusz Gasperczyk – Dyrektor Personalny w Lingaro i Grażyna Pytlak – Dyrektor HR Partner Biznesowy-Operacje w Orange Polska

 

TRANSFORMACJA DZIAŁU HR – SPOTKANIE DYREKTORÓW HR – WRZESIEŃ 2014

Podczas dyskusji o kierunkach transformacji działów HR zastanawialiśmy się: Czy roli managerów HR nie przejmą managerowie liniowi, którzy często są nie tylko bliżej biznesu ale również bliżej ludzi? Jakie nowe funkcje HR pojawią się w najbliższych latach, które z kolei przestaną mieć znaczą rolą i być może znikną z pola zainteresowana HR?

 

KIEDY REKRUTACJA NIE JEST LOTERIĄ – CZERWIEC 2014

Postawienie w centrum uwagi osoby, która prowadzi proces rekrutacyjny, było tematem pierwszego, czerwcowego Spotkania HR pod hasłem: „Kiedy rekrutacja nie jest loterią? Dlaczego warto, aby osoba rekrutująca znała odpowiedzi na pytania, które zadaje – czyli o rekrutacji od strony rekrutera”. Podbudowę merytoryczną przygotowała Iwona Bobrowska-Budny, trener i certyfikowany konsultant metod analizy osobowości zawodowej. Na pytanie: „Co zrobić, aby rekrutacja nie była loterią?” odpowiadały Katarzyna Rusek, dyrektor ds. personalnych w SAP Polska, oraz Anna Borzeszkowska, HR Director EMEIA AMCOL.