Od 2010 roku jest to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań dyrektorów personalnych. Podczas tej konferencji dyrektorzy HR rozmawiają o wyzwaniach dotyczących rynku pracy i najciekawszych projektach HR. Jestem pomysłodawczynią i dyrektorem merytorycznym tego wydarzenia. Każdego roku we współpracy z Wolters Kluwer, stwarzam przestrzeń do wymiany doświadczeń, poglądów i inspiracji. W konferencji HR Directors Summit  corocznie bierze udział ponad 150 dyrektorów HR i przedstawicieli zarządów firm.

Podczas ostatniej edycji wydarzenia, rozmawialiśmy m.in. o wyzwaniach dla działów personalnych, crowdsourcingu oraz mierzeniu efektywności projektów realizowanych przez działy HR. Nietypowym punktem konferencji była debata oxfordzka „Pokolenie Y i Z zniszczy rynek pracy”, którą poprowadził Grzegorz Nawrocki, prezes British Alumni Society. HR Directors Summit 2017 było również źródłem inspiracji i wiedzy na temat gamifikacji, mediacji w sporach zbiorowych czy też rekrutacji opartej o system poleceń.