Bilans Kapitału Ludzkiego był jednym z największych badań rynku pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. Wyniki badań pozwoliły na bieżąco śledzić sytuację na polskim rynku pracy. Monitorowano, jak wygląda podaż i popyt na kompetencje, analizowano system kształcenia i rynek szkoleń w Polsce w latach 2010 – 2015. Odpowiadałam za komunikację wyników badań, byłam też współautorką części raportów i autorką tekstów. Dzięki prowadzonym działaniom odwołania do BKL można znaleźć w opracowaniach dla Komisji Europejskiej, dane stanowią też wkład do EU Skills Panorama. W ramach projektu przygotowałam program pięciu ogólnopolskich konferencji oraz kilkunastu debat regionalnych w całej Polsce. O zrealizowanych przeze  nie wydarzeniach, można przeczytać na stronie projektu Bilans Kapitału Ludzkiego.